EUROINVENT – VISUAL ARTS EXHIBITION

Eveniment expozițional înscris în seria de acțiuni artistice care celebrează, in acest an, 160 de ani de la instaurarea învățământului artistic modern din România, prin înființarea la Iași, în octombrie 1860, a primei Școli de Arte Frumoase și a Conservatorului de Muzică și Declamațiune – actuala Universitate Națională de Arte  „George Enescu” și a primei Pinacoteci – colecția de bază a ceea ce avea să devină Muzeul de Artă de la Palatul Culturii din Iași.

Exhibition event included in the series of artistic actions that celebrate, this year, 160 years since the start of modern art education in Romania, by the establishment in Iasi, in October 1860, of the first School of Fine Arts and the Conservatory of Music and Declamation – current “George Enescu” National University of Arts and the first Pinacoteca – the basic collection of what would become the Art Museum at the Palace of Culture in Iasi.

with special help of / cu sprijinul deosebit al:

National University of Arts “George Enescu” Iasi
Romanian Fine Arts Union
GALERIA “UNIVERSITAS”
A UNIVERSITATII NATIONALE DE ARTE “GEORGE ENESCU” IASI
Casa Bals, Str Cuza Voda, 29

Curators:
Conf.univ.dr. Cristian UNGUREANU
Dr. Mirela ȘTEFĂNESCU

The Jury 

“G.Enescu” National Arts University Iasi, UAP Iasi

President:
          Atena SIMIONESCU

Members:
          Constantin TOFAN
          Zamfira BÎRZU
          Adrian STOLERIU
          Miruna HAȘEGAN
          Bogdan TEODORESCU
          Cristian UNGUREANU

Download Volum EXPO